BOARD & MODULE

ĐIỀU KHIỂN

  • PLC, PLC all in one, Board control
  • Bộ điều khiển AGV/ AMR từ tính, mã QR, SLAM
  • Module mở rộng khác